سرلاک ریو

سرلاک ریو

SKU M-rio-01 Categories ,

توضیحات کوتاه

تولید از بهترین مواد اولیه

تغذیه کامل و سالم جوجه

مناسب برای جوجه های یک هفته ای تا سه ماه

 

قیمت

۸۵,۰۰۰ تومان

معرفی محصول

سرلاک ریو تولید شده از بهترین مواد اولیه با استفاده از مکانیزم های روز تولید توسط گروه تولیدی دکتر م طراحی و تولید گردیده است. سرلاک ریو برای تغذیه انواع جوجه طوطی ها مناسب بوده و تمامی مواد مغذی مورد نیاز جوجه طوطی را تامین می نماید.سرلاک ریو تولید شده از بهترین مواد اولیه با استفاده از مکانیزم های روز تولید توسط گروه تولیدی دکتر م طراحی و تولید گردیده است. سرلاک ریو برای تغذیه انواع جوجه طوطی ها مناسب بوده و تمامی مواد مغذی مورد نیاز جوجه طوطی را تامین می نماید.

سرلاک ریو تولید شده از بهترین مواد اولیه با استفاده از مکانیزم های روز تولید توسط گروه تولیدی دکتر م طراحی و تولید گردیده است. سرلاک ریو برای تغذیه انواع جوجه طوطی ها مناسب بوده و تمامی مواد مغذی مورد نیاز جوجه طوطی را تامین می نماید.سرلاک ریو تولید شده از بهترین مواد اولیه با استفاده از مکانیزم های روز تولید توسط گروه تولیدی دکتر م طراحی و تولید گردیده است. سرلاک ریو برای تغذیه انواع جوجه طوطی ها مناسب بوده و تمامی مواد مغذی مورد نیاز جوجه طوطی را تامین می نماید.

سرلاک ریو تولید شده از بهترین مواد اولیه با استفاده از مکانیزم های روز تولید توسط گروه تولیدی دکتر م طراحی و تولید گردیده است. سرلاک ریو برای تغذیه انواع جوجه طوطی ها مناسب بوده و تمامی مواد مغذی مورد نیاز جوجه طوطی را تامین می نماید.

سرلاک ریو تولید شده از بهترین مواد اولیه با استفاده از مکانیزم های روز تولید توسط گروه تولیدی دکتر م طراحی و تولید گردیده است. سرلاک ریو برای تغذیه انواع جوجه طوطی ها مناسب بوده و تمامی مواد مغذی مورد نیاز جوجه طوطی را تامین می نماید.

سرلاک ریو تولید شده از بهترین مواد اولیه با استفاده از مکانیزم های روز تولید توسط گروه تولیدی دکتر م طراحی و تولید گردیده است. سرلاک ریو برای تغذیه انواع جوجه طوطی ها مناسب بوده و تمامی مواد مغذی مورد نیاز جوجه طوطی را تامین می نماید.

سرلاک ریو تولید شده از بهترین مواد اولیه با استفاده از مکانیزم های روز تولید توسط گروه تولیدی دکتر م طراحی و تولید گردیده است. سرلاک ریو برای تغذیه انواع جوجه طوطی ها مناسب بوده و تمامی مواد مغذی مورد نیاز جوجه طوطی را تامین می نماید.